Bezoek ons ​​op de SIAL beurs in Parijs op 15, 17, 18 en 19 oktober 2022, Stand: 6 H 170
Elburg Foods, it's fine food!

Algemene voorwaarden

“Leveringen vinden plaats onder artikel nr. 409/1995, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht. Deze voorwaarden zijn van kracht voor de leveringen, ongeacht wat verder overeengekomen is door de koper dat niet uitdrukkelijk is opgegeven als afwijking van onze voorwaarden. Er kunnen geen rechten worden toegekend op basis van een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden.” Zie het bestand Algemene Voorwaarden.

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten door Elburg Foods en de Wederpartij (de andere (aanbestedende) partij van Elburg Foods), en op de uitvoering daarvan.
Lees meer