Ελάτε να επισκεφθείτε τα Elburg Foods στην PLMA World of Private Label 2023 στις 23 και 24 Μαΐου 2023 | Amsterdam RAI, αίθουσα 5, 5.C92
Elburg Foods, it's fine food!

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

«Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 409/1995 όπως καταχωρήθηκε στον πρωτοδικείο της Ουτρέχτης. Αυτοί οι όροι ισχύουν για τις παραδόσεις, ανεξάρτητα από ό,τι έχει τυχόν συμφωνηθεί με τον αγοραστή που δεν αναφέρεται ρητά ως παρέκκλιση των όρων μας. Δεν παρέχονται δικαιώματα με βάση μια μεμονωμένη αναφορά στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.» Δείτε το αρχείο με τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Γενικά
1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις ισχύουν σε όλες τις προσφορές και σε όλες τις συμφωνίες που πραγματοποιούνται από την Elburg Foods με τρίτους (συμβαλλόμενο τρίτο μέρος της Elburg Foods), καθώς και η εκτέλεσή τους.
Διαβάστε περισσότερα